Teenindus

Teenindus

Kvaliteetse hoolduse kasud

Korrektselt hooldatud kütte- või jahutusseade säilitab passistatud võimekuse aastateks.

Hooldatud soojuspump töötab alati säästlikult ja efektiivselt.

Hooldustööd aitavad vältida ja ennetada seadmete rikkeid.

Mida hoolduse raames tehakse?

  1. Väljasõit objektile.
  2. Tarbevee mahuti anoodi- ja paisupaagi rõhkude kontroll (maasoojus- ja õhk-vesi soojuspumbad).
  3. Siseosa filtrite kontroll ja puhastamine.
  4. Soojusvaheti ülevaatus, tsirkulatsioonipumba, mudafiltri ja veevooluanduri avamist ja puhastamist.
  5. Välisosa soojusvaheti ülevaatus (v.a. maasoojuspump) ja maasoojuspumba maakontuuri mudafiltri puhastamist.
  6. Elektrikontaktide- ja signaalide liikumise kontroll.
  7. Külmaaine temperatuuride ja rõhkude kontroll (v.a. maasoojuspump).
  8. Seadmete visuaalne ülevaatus ja töörežiimide kontroll.
NB! Hooldustööd teostatakse ettemaksu alusel.